logo_michael-thomas.jpg (3143 bytes)

Know Ye Not

C,*G 4/4 Fast

Chorus

C
Know Ye Not, Know Ye Not,
           G7
Ye Are the Temple.

Know Ye Not, Know Ye Not,
           C
Ye Are the Temple.
             C7
Know Ye Not, Know Ye Not,
           F
Ye Are the Temple.
           C             G7   C - F - C
Ye Are the Temple of the Holy Ghost.

Verses

  • Yes I Am, Yes I Am, I Am the Temple.
  • Filled with Praise, Filled with Power, Filled with Glory