logo_michael-thomas.jpg (3143 bytes)

Guitar Bar Cords & Lead Notes

Bar E (E,G#,B)
(4#'s: F#,C#,G#,D#)

E

A D G B E
    D# 2    
F# 3 4 A C# F#
           
G# C# F# B D G#
A         A
  D# G# C# E  

# = note in scale.  Red = Finger / chord note.  Blue=Bar Finger 

Bar A (A,C#,E)
(3#'s: F#,C#,G#)

E

A D G B E
      G#    
F# B 5 1 3 F#
        D  
G# C# F# B   G#
A D     F# A
    G# C#    

# = note in scale.  Red = Finger  chord note. Blue= Bar Finger

Bar Em (E,G,B)
(1#: F#)

E

A D G B E
        C  
F# 3 4 A   F#
G C     D G
    F# B    
A D G C E A
           

# = note in scale.  Red = Finger / chord note. Blue=Bar Finger

Bar Am (A,C,E)
(no flats/sharps)

E

A D G B E
F       2 F
  B 3 4    
G C F   D G
      B    
A D G C E A
           

# = note in scale.  Red = Finger / chord note. Blue=Bar Finger

Fret Chord Fret Chord
1 F 7 B
2 Gb/F# 8 C
3 G 9 Db/C#
4 Ab/G# 10 D
5 A 11 Eb/D#
6 Bb/A# 12 E
Fret Chord Fret Chord
1 Bb/A# 7 E
2 B 8 F
3 C 9 Gb/F#
4 Db/C# 10 G
5 D 11 Ab/G#
6 Eb/D# 12 A
Fret Chord Fret Chord
1 Fm 7 Bm
2 Gbm/F#m 8 Cm
3 Gm 9 Dbm/C#m
4 Abm/G#m 10 Dm
5 Am 11 Ebm/D#m
6 Bbm/A#m 12 Em
Fret Chord Fret Chord
1 Bbm/A#m 7 Em
2 Bm 8 Fm
3 Cm 9 Gbm/F#m
4 Dbm/C#m 10 Gm
5 Dm 11 Abm/G#m
6 Ebm/D#m 12 Am

Common Chords in
Key of G using Bar E

# Chord Bar: 3 Fret
1 G E
2m Am Em +2 Fr
3m Bm Em +4 Fr
4 C A
5 D A +2Fr
6m Em Am +4Fr
Common Chords in
Key of C using Bar A
# Chord

Bar: 3 Fret

1 C A
2m Dm Am +2Fr
3m Em Am +4Fr
4 F E -2Fr
5 G E
6m Am Em

  Under Construction

 Under Construction

Fi=Finger, Fr=Fret, S=String (1S=Low E String)