Strokin Down The River

(?,*? 4/4 T120 R???(DR) 1:56 R? L?-H?) 2007 Michael Thomas (05/14/07, v1 05/14/07)

Intro: (4 bars)
Chorus (12 bars)
C        . (Chant)
Strokin
, Strokin,
.                       .
(Chant)
Strokin down the River, Strokin down the River
    G                           G
(Chant)
I'm singing down the River, I'm singing down the River
      F                             F
(Chant)
While strokin down the River, While strokin down the River
C        .
(Chant)
Strokin, Strokin,
.                       .
(Chant)
Strokin down the River, Strokin down the River
Verse 1 (8 bars)
           .              . (Chant)
Give me an S_t_r_o_k_i_n, S_t_r_o_k_i_n
.              .
(Chant)
S_t_r_o_k_i_n, S_t_r_o_k_i_n
                     .
(Chant)                        . (Chant)
What does it spell?, Strokin     What does it spell?, Strokin
.                       .
(Chant)
Strokin down the River, Strokin down the River

Verse 2 (8 bars)
           .          . (Chant)
Give me an R_i_v_e_r, R_i_v_e_r
.          .
(Chant)
R_i_v_e_r, R_i_v_e_r
                     .
(Chant)                      . (Chant)
What does it spell?, River     What does it spell?, River
.                       .
(Chant)
Strokin down the River, Strokin down the River
(Rhyme: V:n/a C:n/a B:n/a)